Mateja vokelj Igli?ar, dr. dent. med.
Specialistka parodontologije
Vre?kova ulica 3 4000 Kranj

parodontologija


Obvestila

Trenutno smo na letnem dopustu.


Z delom za?nemo 19.08.2019

Ordinacijski ?as za samopla?nike


Po dogovoru. Naro?ite se lahko preko spletne strani ali telefona ter obvestili vas bomo nazaj.

?akalne dobe za samopla?nike
Opis storitve?akalna doba
Storitve po dogovoruDo 50 dni


parodontologijeOrdinacijski ?as po pogodbi z ZZZS

Ponedeljek6:4513:45
Torek6:4513:45
?etrtek11:3018:00
Naro?anje
V ordinacijskem ?asu


SOGLASJE o uvrstitvi na ?akalni seznam Odpri datoteko

?e ste prejeli POTRDILO o izdani napotnici za specialisti?ni parodontoloki pregled in ga elite opraviti v nai ambulanti:

1. Se lahko vpiete direktno na na ?akalni seznam elektronsko preko sistema eNaro?anje (natan?na navodila so napisana na napotnici)

2. Na na elektronski naslov kartica@parodontologija-kranj.si poljete dva podatka iz POTRDILA (ZZZS tevilko pacienta in tevilko napotnice) ter SOGLASJE

3. Poljete POTRDILO in SOGLASJE po navadni poti; obvezno pripiite va elektronski naslov (e-mail)

4. Osebno prinesite POTRDILO v nao ambulanto v okviru ordinacijskega ?asa in pri nas boste podpisali SOGLASJE

5. Telefonsko naro?anje.

Zaradi omejenega letnega programa (60%) za parodontoloko obravnavo pacientov
je za specialisti?ni pregled in pri?etek zdravljenja po pogodbi z ZZZS ?akalna doba !

Ker nae ?akalne dobe presegajo najdalje dopustne ?akalne dobe je vpis na na ?akalni seznam mogo? s priloenim SOGLASJEM, da se s tem strinjate.

?akalna doba za za?etek zdravljenja je odvisna od potreb po zdravljenju pacientov, ki so pregledani pred vami in je vnaprej ni mogo?e dolo?iti.

Odgovorna oseba za vodenje ?akalnega seznama Mateja vokelj Igli?ar
Opis storitveOkvirni termin
Specialisti?ni parodontoloki pregledobjavljeno na e-Zdravje

Za samopla?nike
08 205 2 635  

Za pogodbe z ZZZS
08 205 2 636

Kje se nahajamo?

mapa

Parodontologija Igli?ar

Vre?kova ulica 3
4000 Kranj
 

Raje imam:
 
Ali menite, da ima kajenje vpliv na dlesen?